Deur Jana Doussy

Jy begin ‘n besigheid, jy registreer jou maatskappy by die maatskappy kantoor, jy begin handel dryf. ‘n Maand later loop jy in Menlyn en sien ‘n winkeltjie met dieselfde naam as jou splinter nuwe besigheid, hoe dan nou? Jy het dan die maatskappy geregistreer met die handelsnaam?

Wat min mense weet is dat die maatskappy register nie jou handelsnaam per se beskerm nie. Die sleutel tot die beskerming van jou handelsnaam is om ‘n handelsmerk daarvoor te registreer.

Wat is ‘n handelsmerk vra jy?

Die punt van ‘n handelsmerk is om goedere of dienste van een persoon, van die goedere of dienste van ‘n ander persoon te onderskei.

‘n Merk is enige teken wat grafies voorgestel kan word, ook ‘n devies, naam, handtekening, woord, letter, syfer, vorm, fatsoen, patroon, versiering, kleur of ‘n houer vir goedere of enige samestelling van voorgenoemde kan ‘n handelsmerk wees. Kan jy glo dat selfs ‘n houer vir goedere geregistreer kan word as ‘n handelsmerk ?

Dit is egter belangrik om te onthou dat daar sekere vereistes is waaraan handelsmerke moet voldoen, soos dit moet onderskeidend wees en nie beskrywend, dit moet ook nie mislydend wees nie. Dink mooi voordat jy jou handelsnaam kies. “APPLE” verkoop nie appels nie. Raadpleeg ‘n prokureur en doen ‘n soektog by die kantoor van Handelsmerke voordat jy begin handeldryf.

Wat gee ‘n handelsmerk my?

‘n Handelsmerk is van groot waarde, dink aan besighede soos “NIKE”. “NIKE” ag hul handelsmerke as een van die belangrikste bates van hul besigheid, wat dit ook is.

Dit verseker klandisie. Kyk as ek daar na Gat Sonder Water ry en ek wil nou nie hierdie keer op die rand leef met tante Marie vetkoektand se vetkoeke langs die kafee nie, verwelkom ek ‘n bekende handelsmerk soos “DROS” (dis mos ‘Jou Ma se kos’) wat my in die gesig staar. Dit is een van die baie voordele van handelsmerke. Onthou “DROS” het iewers begin. Op die ou einde is hul handelsnaam een van die belangrikste aspekte van hul besigheid. Jy weet nie hoe ‘GROOT’ jou besigheid gaan word as jy pas begin nie. ‘n Handelsmerk verseker reputasie, ek gee nie om as Frikkie my “TOYOTA” se bande ruil nie, maar ek voel baie gemakliker as “TIGER WHEEL” dit doen.

Dink aan ‘n handelsmerk as jou besigheid se persoonlikheid, dit is ‘n unieke identiteit, wat verwarring vermy onder verbruikers. Dit gee vertroue aan verbruikers. Jy wil hê jou handelsnaam moet uitstaan en bekend wees.

‘n Handelsmerk verleen ‘n statutêre monopolie aan die eienaar. Die uiteinde van die monopolie is dat ander mense nie ‘n verwarrende soortgelyke merk mag gebruik met betrekking tot goedere of dienste wat identies of soortgelyk is aan die goedere of dienste waarvoor die handelsmerk geregistreer is nie.

Indien ‘n handelsmerk nie geregistreer is nie, sal dit steeds moontlik wees om gemeenregtelike aksies in te stel teen ‘n derde party. Dit is egter ‘n absolute vereiste dat ‘n handelsmerk geregistreer moet wees ten einde enige aksie gegrond op die Wet op Handelsmerke in te stel vir inbreukmaking. Deur ‘n aksie in te stel vir inbreukmaking ingevolge die Wet op Handelsmerke gee dit ‘n eienaar van ‘n handelsmerk baie meer remedies teen ‘n inbreukmakende party. Sommige van hierdie remedies sal insluit ‘n interdik, ‘n bevel vir die verwydering van die inbreukmakende merk of lewering van die inbreukmakende produkte, skadevergoeding ensovoorts. Jy as besigheids eienaar sal hierdie remedies hoog ag indien iemand inbreuk maak op jou handelsnaam.

Dit gee jou as eienaar ook regte om lisensies te verleen aan derdes en moontlik so jou besigheid te franseer.

Hoe kry ek ‘n handelsmerk registrasie?

Handelsmerke word geregistreer in terme van die Wet op Handelsmerke No. 194 van 1993. Die handelsmerk register word verdeel in ‘n klassifikasiesisteem wat uit 45 klasse goedere en dienste bestaan. Jy moet aansoek doen vir jou handelsmerk in die relevante klas of klasse.

Die proses om ‘n handelsmerk registrasie te verkry bestaan uit ‘n paar basiese stappe. Eerstens dien jy jou aansoek in, die aansoek word ontvang deur die handelsmerk kantoor en jy kry dan ‘n handelsmerk nommer. Jy kan nou dadelik die (TM) simbool gebruik saam met jou merk, om vir ander partye te wys dat jy ‘n hagende handelsmerk aansoek op die merk besit. Die aansoek word dan deur die handelsmerk kantoor oorweeg, hulle sal dan òf vir jou ‘n aanvaardingskennisgewing stuur, òf ‘n kennisgewing met sekere vereistes waaraan jou merk eers sal moet voldoen, òf jou merk nie toestaan nie. Indien jou merk aanvaar word, word dit gadverteer in die Patent Joernaal. Jou aanoek sal nou onderhewig wees aan ‘n opposisie tydperk vir derde partye vir ‘n periode van drie maand. Indien geen oposisie aangeteken is deur derde partye nie sal jou handelsmerk aansoek geregistreer word. Nou kan jy die (R) simbool gebruik om aan te dui dat jou handelsmerk geregistreer is. Hierdie proses neem ongeveer 12 maande.

Onthou dat ‘n handelsmerk se termyn van bestaan onbepaald is, met die voorveiste dat dit elke tienjaar hernu word.

My advies is ten slotte, kies jou handelsnaam noukeurig. Oorweeg dit om jou tyd te spandeer aan ‘n Handelsmerk soektog, en maak seker jou handelsmerk is uniek. Neem dan die stappe om aansoek te doen vir ‘n handelsmerk, reserveer jou maatskappy naam by die maatskappy kantoor en registreer ‘n domein naam. Dit is belangrik om jou naam op al drie hierdie registers te hê om jou handelsnaam ten volle te beskerm. Jy wil nie ‘n maand nadat jy jou besigheid oop maak in Menlyn loop en ‘n ander besigheid met dieselfde handelsnaam sien nie, en van vooraf moet begin nie.

2016-09-22_jana

© 26 Oktober 2017 Jana Doussy

‘n Handelsnaam vir jou eie besigheid